Această politică de confidențialitate reglementează atât prelucrarea datelor cu caracter personal care SC Parfumuri Femei.com SRL (denumit în continuare FreeFTP.ro) are în calitate de controlor, ca regimul de protecție a datelor aplicabil la serviciile oferite de FreeFTP.Ro atunci când acționează ca operator de date cu datele pe care utilizatorii încerca serviciile lor. În ambele cazuri, dacă FreeFtp.ro acționează ca responsabil sau ca procesor de date, se respectă cu strictețe cerințele legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, și respectarea deplină a datelor și a vieții private a utilizatorilor este menținută.

Această politică este accesibil prin intermediul permanent activat pe site-ul web, denumit link-ul “Politica de Confidentialitate”, și poate fi actualizat în orice moment, fie ca urmare a unei schimbări de politică sau modifica configurația serviciului sau tipul de activitate dezvoltat. Modificările implică modificări la serviciile contractate, sau necesită acordul celor interesați vor comunica, cu cel puțin treizeci de zile calendaristice pentru părțile interesate să-și exprime opoziția față de prelucrarea datelor în funcție de schimbarea descrisa, sau la clienții pot lua măsurile pe care le consideră necesare în ceea ce privește schimbările raportate. În cazul în care, în termenul prevăzut de acces al utilizatorului si serviciile sale din nou sau de a comunica opoziția va fi considerat acceptat noile condiții.

1 Responsabil pentru tratament

FreeFtp.ro trateaza datele personala in forma loiala si in mod ilicit ; Vom colecta doar date care sunt adecvate, relevante și neexcesive în raport cu domeniul de aplicare și scopuri specifice, explicite și legitime pentru care a obținut și nu sunt utilizate în scopuri incompatibile cu cele pentru care au fost colectate datele.

1.1. Adevărul

Utilizatorii de pe site-ul www.freeftp.ro (denumiti în continuare utilizatori) sunt responsabili pentru exactitatea și actualitatea datelor pe care le oferă Catre Freeftp.ro, considerate date exacte și actuale oferite de acestea. Utilizatorii pot modifica și / sau actualiza informațiile și preferințele dumneavoastră cu privire la tratamentul datelor furnizate prin opțiunile de configurare care sunt disponibile în “zona de client” (de asemenea, numit “Control Panel”) .

1.2. Informații

Sc Parfumuri Femei.com SRL, in cazul in care se modifica atât datele personale furnizate de către utilizatori, atunci când semnarea și cele care prevăd contractul de oricare dintre serviciile oferite pe FreeFtp.ro sau pentru a aborda orice probleme care sunt comunicate de către orice Media de contact disponibile (telefon, chat sau e-mail), încorporate sau poate fi încorporată într-un fișier deținut în mod corespunzător, și vor fi tratate în conformitate cu termeni prevăzute în această politică de confidențialitate.

Pentru a accesa și / sau a naviga pe site-ul FreeFtp.ro nu este necesar să se prevadă niciun fel de date.Caracterul obligatoriu al răspunsului la întrebările adresate, sau datele solicitate prin intermediul site-ului, este indicat prin adăugarea unui asterisc (*) în urma întrebarii. În cazul în care nu a-ti furnizat datele solicitate nu va fi posibil să se furnizeze serviciul sau funcționalitatea cerută.

Minorilor li se permite doar creearea de utilizator. Plata acestor servicii contractate de catre Minori va fi permisa doar daca plata se face de catre un Adult si in cazuri exceptionale Freeftp.ro poate cere semnarea unui act aditional in care se explica natura serviciilor contractate si consimtamantul parintilor sau a persoanei sdulte care detine tutela minorului tocmai ca acesta sa raspunda pe deplin de toate actiunile minorului în tranzacții juridice.

1.3. scopuri

FreeFtp.ro foloseste procesul de datele personale furnizate de către utilizatori, în conformitate cu scopurile descrise în această politică și în ceea ce privește serviciile contractate de către utilizatori, care sunt enumerate mai jos fara a se limita:

Utilizatorii și Distribuitori: datele sunt folosite în scopul de a gestiona contul și contractate de către utilizatori, atât tehnic cât de contabilitate, servicii fiscale sau de nivel administrativ, și / sau pentru a notifica incidente, știri sau orice informații interesante despre lor servicii.
Detaliile utilizate de contact pe FreeFtp.ro , furnizate de către utilizatori pentru a trimite, prin mijloace electronice sau nu, despre îmbunătățirile cum implementate în serviciile pe care le-au contractat, și pentru a le menține informat cu privire la evoluția consideră că poate fi de interes (ofertele și promoțiile). Lui FreeFtp.ro este absolut contrar practicii de spam: utilizatorul decide dacă dorește, și a autorizat pentru a primi sau nu astfel de comunicări, fie atunci când vă înregistrați ca utilizator pe FreeFtp.ro și, prin urmare, acceptarea condițiilor generale și FreeFtp.ro aceasta politica, sau de a solicita astfel de informații prin oricare dintre mijloacele de contact furnizate pe web.
FreeFtp.ro păstrează datele de trafic și localizare generate în temeiul furnizarea de servicii de comunicații electronice contractate de către utilizatori, la dispoziția autorităților competente pentru termenul legal, în conformitate cu Legea din Romania păstrarea datelor referitoare la comunicațiile electronice și rețele publice de comunicații. Aceste date nu sunt folosite pentru promovare comercială.
Resurse umane: datele primite sunt stocate pentru a fi luate în considerare în procesul de selecție viitoare de angajați și / sau colaboratori.
Sugestii, reclamații și comentarii: Datele colectate sunt utilizate pentru a satisface comunicărilor primite și să ofere răspunsul corespunzător
Contact: Date primite de oricare dintre mijloacele și / sau canale de contact afișate pe site sunt folosite pentru a contacta și / sau gestiona aplicația sau incidența raportată.
Pe www.FreeFtp.ro Cookie-urile folosite sunt anonime și nu oferă referințe care permit datele personale ale utilizatorului. Singurele Cookie-urile non-anonime, adică, să permită identificarea utilizatorului sunt cele care în mod voluntar activ pentru a accesa “zona de client” a utilizatorului site-ului. Aceste cookie-uri a stoca nume de utilizator pe echipamentele lor terminale, precum și un hash de utilizator și parola pentru două săptămâni, cu scopul unic de a facilita accesul la zonele cu acces limitat, fără a necesita utilizatorului să introducă manual chei timpul de acces. Pentru politica noastră privind instalarea și managementul de dispozitive de stocare și recuperare de date a echipamentelor terminale de interogare Politica Cookie.
Rețelele sociale: Utilizatorii care folosesc serviciul de publicare automatizat în rețelele sociale ar trebui să ofere coduri de acces (nume de utilizator / adresa de e-mail și parola) pentru astfel de rețele, care vor fi utilizate cu unicul scop de a posta. Deoarece condițiile de utilizare a rețelelor sociale proprii unui astfel de conținut trebuie să respecte atât legislația.
Alte forme de web (sponsorizări, noul TLD, etc): informații sunt utilizate în scopul descris în formularul web în sine.

1.4. Consimțământul

Utilizatorii de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră așa cum este indicat mai sus, prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate, prin înregistrarea ca utilizator FreeFtp.ro, sau trimiterea de informatii sau de a folosi orice contactului înseamnă furnizate pe site-ul FreeFtp.ro , sau contractul de servicii specifice care necesită un astfel de tratament, în conformitate cu Termenii de serviciu aplicabile. Utilizatorii ar trebui să se abțină de la furnizarea de detalii personale ale altor părți interesate, cu excepția cazului în care au autorizarea corespunzătoare, în conformitate cu care cei în cauză au fost anterior și în mod corespunzător informată cu privire la conținutul acestei Politici de confidențialitate și, în special, să consimtă utilizarea acestor date care sunt furnizate de FreeFtp.ro să fie tratate în conformitate cu scopurile care se aplică, și ei își pot exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziția (denumite în continuare în mod colectiv la ARCO), în condițiile descrise în acest fel de politică. În orice caz, datele înregistrate pe FreeFtp.ro anulate ca nu mai sunt necesare sau relevante pentru scopul pentru care au fost colectate, se poate păstra doar in caz de reclamatii pana la finalizarea procesului deschis.

1.5. Cesiunea

FreeFtp.ro nu da date către terți, cu excepția cazului în drept sau dreptul comunitar nu prevede altfel, sau dacă este necesar pentru furnizarea serviciului. În astfel de cazuri, numai acele date comunică pentru a gestiona cererea utilizatorilor și furniza serviciile contractate, astfel încât transferul îndeplinește acceptarea liberă și legitimă a unui raport juridic între părțile interesate și FreeFtp.ro, dezvoltarea, implementarea și implică în mod necesar monitorizarea conexiunii de date care include transmisia necesară a acestora. În cazul în care un utilizator lasă un comentariu sau interacționa social cu site-ul FreeFtp.ro sau rețele sociale în cazul în care acest lucru este prezent, ar trebui să fie conștienți de faptul că datele lor vor fi publicate în mediul în care își desfășoară activitatea, și anume va autoriza special comunicarea datelor în acțiunea -associated efectuate la alți utilizatori care accesează site-ul sau de rețea socială.

1.6. Revocabil

Acordul acestora, atât pentru tratamentul și transferul de date de la părțile interesate, este revocabil în orice moment, prin notificarea FreeFtp.ro în termenii de această politică de la exercitarea drepturilor ARCO. Revocarea în nici un caz să fie retroactiv.

1.7. Drepturi

Părțile interesate își pot exercita drepturile lor ARCO, și retrage acordul pentru tratamente și / sau transferul de date, în orice moment, la cerere, prin e-mail adresate Departamentului Juridic FreeFtp.ro, la următoarea adresă: Romania, Oradea , Str Republicii Nr 51 ; sau trimite un e-mail la support@freeftp.ro. În orice caz, cererea trebuie să fie însoțită de o copie a documentului oficial care atestă identitatea proprietarului datelor.

Procesor de date

Nu se consideră transfer de date, acces și / sau tratamentul datelor cu caracter personal care sunt în responsabilitatea utilizatorilor Freeftp.ro, atunci când acestea sunt necesare pentru furnizarea adecvată a serviciilor pe care le-au contractat. În astfel de cazuri, starea FreeFtp.ro va fi în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor. Regimul de protecție a datelor aplicabile acestor tratamente este reglementată atât această politică și Termenii de serviciu și condițiile speciale relevante care fac parte din ordinul sau aplicarea finală (denumite în mod colectiv, acord Principal).

2.1. Legitimitatea

Utilizatorul si angajarea serviciilor (denumit în continuare, persoană contractuala), sau în cazul în care terțul care determină scopul, a susținut, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt singurii responsabili pentru datele de gazduire de servicii în FreeFtp.ro. Persoana de contractare sau unei terțe părți la care se furnizează acest serviciu de procesare a datelor care este responsabil, care deține MANIFEST fișierele care conțin date cu caracter personal colectate în mod legal și în conformitate cu serviciile contractate dinahosting lui autorizează tratament, în măsura necesară pentru furnizarea acestora.

2.2. Obligațiile

În cazurile în care, FreeFtp.ro ar putea avea acces la date, nu sunt de acord să se aplice, utilizare, sau dezvălui datele prelucrate în scopuri diferite de cele derivate din contractul principal. Numai procesul de Protectie de date din serviciile contractate pentru a rula servicii în numele persoanei contractante ca răspuns la instrucțiunile lui date, și în orice caz, altele decât cele utilizate în scopuri convenite în contractul principal. FreeFtp.ro nu dezvăluie sau permite accesul la tratate, chiar și la o terță parte pentru stocarea de date, cu excepția cazului: în contractul principal se prevede altfel sau comunicarea este necesară pentru furnizarea de servicii contractate sau transferul vine impusă de o reglementare care are putere de lege. În acest sens, persoana contractanta care autorizează în mod expres FreeFtp.ro, angajarea orice servicii disponibile pe site-ul FreeFtp.ro să externalizeze câteva instituții necesare pentru furnizarea adecvată a serviciilor enumerate în contractul principal. Entitățile și subcontractanții au statutul de procesor, vor fi supuse acelorași reguli de protecție a datelor și impuse de FreeFtp.ro, confidențialitatea și de a reglementa relația lor cu FreeFtp.ro în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Identitatea acestor entități externalizate este publicat pe site-ul www.FreeFtp.ro.

2.3. Subcontractarea

În cazul în care persoana contractanta în calitate de procesor de la un terț responsabil pentru datele trebuie să se asigure înainte de a angaja orice serviciu care implică prelucrarea datelor cu caracter, cu acordul expres al acestei de a proceda la outsourcing servicii care ar fi mandatate care coincid cu obiectul Acordului Principal de asemenea, asigură că relația cu operatorul de date terț este reglementată în mod legal, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare privind protecția datelor, înainte de a incheia servicii de contractare prin FreeFtp.ro. În caz contrar, trebuie să se abțină de la subcontractare cu FreeFtp.ro și, dacă încalcă această interdicție va fi responsabil pentru și asuma orice sancțiune să fie impusă ca urmare a acestei lipse de legitimitate.

2.4. Securitate

FreeFtp.ro a adoptat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal și pentru a evita modificarea acesteia, pierderea, tratamentul sau accesului neautorizat, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Mai exact, măsurile asociate cu nivelul mediu de securitate pentru fișiere și / sau de prelucrare automată, în conformitate legile din Romania, de aprobare a Regulamentului privind dezvoltarea organică privind protecția datelor cu caracter personal. FreeFtp.ro oferă doar infrastructura tehnică, iar în cazul în care astfel este angajat, administrarea de ea, circumscrie responsabilitatea lor față de măsurile de siguranță prevăzute în legătură cu aceste funcții. Prin urmare, răspunderea lor este limitată la acele sarcini care, prin însăși natura contractului principal, trebuie să fie efectuate de către FreeFtp.ro direct de servicii (cum ar fi, de exemplu, restricționarea accesului în spațiile în care resursele sunt amplasate la gazduire de date). FreeFtp.ro nu accepta răspunderea pentru orice încălcare a sistemelor de securitate ale persoanei contractante sau inviolabilitatea informații atunci când transportate prin orice rețea de comunicații. FreeFtp.ro nu este nici răspunzător pentru acele incidente de securitate care apar ca urmare a unui atac sau a accesului neautorizat la sisteme, astfel încât este imposibil de a detecta sau chiar împiedica adoptarea măsurilor necesare în funcție de starea de tehnologia actuală sau o lipsă diligență a persoanei de utilizator sau de contractare în legătură cu tutela și custodia parolele lor și / sau date cu caracter personal. Persoana Contractantă recunoaște că aceste măsuri sunt conforme cu un nivel de siguranta aplicabile pentru tipul de informații prelucrate ca urmare a serviciului care FreeFtp.ro angajează pentru persoana contractanta în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor . Corespunde exclusiv persoanei contractante evaluează dacă condițiile contractului principal sunt adecvate pentru nevoile lor și să îndeplinească cerințele legale pentru care este legat ca File Manager / tratament. În cazul în care este necesar de a efectua tratamentul unor măsuri suplimentare față de cele menționate în contractul principal, Beneficiarul trebuie să informeze personal FreeFtp.ro fie scris fie telefonic , pentru a oferi posibilitatea de angajare tehnologii și servicii suplimentare necesare pentru punerea în aplicare o astfel de măsură de siguranță. Angajarea se va face pasul suplimentar de formalizarea unui document specific pentru a fi atașat la contractul principal. Dacă FreeFtp.ro nu a putut furniza măsură suplimentară de care persoana contractantă va comunica acest lucru cât mai curând posibil. FreeFtp.ro nu este responsabil pentru lipsa de punere în aplicare a măsurilor de securitate impuse de normele în vigoare privind protecția datelor. În mod similar, în cazul în care nivelul de calificare solicitate de FreeFtp.ro pentru serviciul contractat greșit, FreeFtp.ro nu este nici răspunzător pentru insuficiența măsurilor de siguranță astfel cum este prevăzut în regulamentele.

Persoana trebuie să notifice fișierele Angajator de identificare sau de prelucrare FreeFtp.ro pe care procesorul este indicând numele securității la nivel de fișiere și date din acest dosar / tratamentul, și să notifice orice modificare a datelor de mai sus . În cazul în care nu sunt furnizate aceste informații nu trebuie să existe un tratament de date cu caracter personal.

2.5. Conservarea

FreeFtp.ro poate păstra datele cu caracter personal pe care le-ați avut din cauza serviciului, precum și orice suport sau documentul care prevede, în momentul în care acordul principal este în vigoare sau în timp ce așa prevede un act. Terminat acest , distruge date și orice media sau documente în care sunt încorporate, luând în considerare caracteristicile serviciilor contractate și perioada de păstrare mandatate, dacă este cazul, în contractul principal. Cu toate acestea, FreeFtp.ro pot păstra date și informații procesate, blocat în mod corespunzător, pentru responsabilitățile care decurg din relația sa cu persoana contractanta. Distrugerea informațiile fara nici o comunicare oficială sau certificare în care este dezvăluit faptul că aceasta a fost efectuată.

2.6. Nota

FreeFtp.ro este de acord să mențină secretul profesional cu privire la datele de care au acces în temeiul acordului de Master, precum și obligația de a păstra obligații vor continua chiar și după încheierea relației lor cu persoana contractanta. Obligațiile restante în ceea ce privește prelucrarea datelor de către terți, se stinge în momentul în care datele au fost șterse sau șterse de stocare a datelor informatice sau într-un fel distruse sau făcute inaccesibile.

cpanel gazduire vmware windows mysql gazduire intel cisco dell hp ibm