Termeni și condiții de utilizare

Conform Legii Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi incluse într-un fișier automatizat deținute de societatea comercială SC Parfumuri Femei.com SRl, CUI RO30747114. Scopul acestui fișier este de a gestiona serviciul solicitat.

Acești termeni și condiții reglementează utilizarea paginii web www.freeftp.ro partial și expres totală pe deplin și fără rezerve “utilizator” de orice și acceptare a acestor termeni. Înainte de a utiliza oricare dintre serviciile acestui website va rugam sa citi și acceptați acești termeni. Utilizarea site-ul Web de minori este interzisă. Serviciile sunt disponibile numai persoanelor care au capacitatea juridică de a contracta, legat, și să răspundă civil și penal. Serviciile nu pot fi utilizate de către minori sau adulți aflați în incapacitate. Prețurile la serviciile oferite de FreeFtp.ro sunt expuse pe www.freeftp.ro și sunt supuse taxelor, care sunt imputabile clientului.

Utilizatorul garanteaza autenticitatea tuturor datelor comunicate prin www.freeftp.ro și actualizarea informațiilor pe care le oferă societatii comerciale Sc Parfumuri Femei.com SRL, astfel încât să corespundă întotdeauna cu situația reală, și sunt singurii responsabili pentru manifestările false sau inexacte făcute, precum și daunele provocate.

FreeFtp.ro Nu isi asuma nici o responsabilitate derivată din utilizarea incorectă, necorespunzătoare sau ilegală a informațiilor care apar pe paginile , serverele. vps sau pe orice alte pachete ce aceasta le comercializeaza. In Cazul unei anchete ale organelor competente FreeFtp.ro va facilita toate datele posibile pentru a putea localiza si identifica persoanele in cauza.

În limitele stabilite de lege, SC Parfumuri Femei.com nu își asumă nici o responsabilitate care decurge din lipsa de veridicitate, integritate, actualizarea și exactitatea datelor sau a informațiilor conținute în paginile sale web. Conținutul și informațiile din paginile de Internet ale SC Parfumuri Femei.com SRL Acestea sunt realizate de o calificare corespunzătoare pentru exercitarea profesiei lor.

Paginile de internet ale SC Parfumuri Femei.com SRL poate conține link-uri (link-uri) catre alte site-uri terțe părți. Prin urmare, ea nu își poate asuma responsabilitatea pentru continutul pe care pot să apară pe aceste pagini.

Textele, imagini, sunete, animatii, software-ul și alte tipuri de conținut incluse în acest site sunt proprietate a SC Parfumuri Femei.com SRL sau licențiatorii săi. Orice transport, distribuție, transferul, reproducerea, stocarea sau comunicarea publică totală sau parțială trebuie să aibă acordul expres al SC Parfumuri Femei.com SRL

De asemenea, pentru a accesa serviciile SC Parfumuri Femei.com SRL oferite prin intermediul site-ului, trebuie să furnizați date personale. În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 , va informam ca datele personale vor fi stocate și procesate în fișiere de SC Parfumuri Femei.com SRL, în scopul de a asigura și de a oferi serviciile noastre. De asemenea, informatii di posibilitatea de exercitare a drepturilor de acces, rectificare, anulare și compozitia datelor lor cu caracter personal

proprietatea intelectuală

Conținutul paginii web se supuse unor drepturi de proprietate intelectuală și industrială și sunt proprietatea exclusivă a SC Parfumuri Femei.com Srl

Proprietatea intelectuală se extinde, de asemenea, conținutul inclus în www.freeftp.ro, grafica, logo-uri, desene, imagini și codurile sursă utilizate pentru programarea acestuia se extinde.

Sc Parfumuri Femei.com SRL a obținut informațiile și materialele de pe Web din surse considerate de incredere, cu toate că a luat măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile sunt corecte, SC Parfumuri Femei.com SRL nu poate garanta că în toate timpurile și împrejurările care informațiile sunt corecte, complete, actuale, și, prin urmare, nu ar trebui să fie invocate ca și cum ar fi fost.SC Parfumuri Femei.com SRL isi declina orice responsabilitate pentru erori sau omisiuni în informațiile cuprinse în paginile acestui website.

Sc Parfumuri Femei.com SRL își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, anula sau restricționa conținut web, link-urile sau informațiile obținute prin aceasta, fara o notificare prealabila. In nici un caz nu își asumă răspunderea rezultă din utilizarea incorectă a Web-ului, care poate efectua utilizatorului, atât informațiile și serviciile pe care le conține.

În nici un caz Sc Parfumuri Femei.com SRL, filialele sale și / sau centre de lucru, directorii și / sau agenți, angajați și, în general, personalul autorizat va fi responsabil pentru orice daune, pierderi, pretenții sau cheltuieli de orice natură, fie dacă derivat direct sau indirect din utilizarea și / sau difuzarea de web sau informațiile obținute sau accesate prin sau prin ea, sau de viruși de calculator, defecțiuni sau întreruperi de servicii sau eșecuri de transmisie sau linie în utilizarea Web, fie prin conexiune directă de legătură sau în alt mod, constituie pentru toate scopurile legale un avertisment pentru orice utilizator care aceste posibilități și evenimente pot apărea.

SC Parfumuri Femei.com SRL nu este răspunzătoare pentru linkurile ce detin trimiteri catre alte pagini ce pot fi accesate prin intermediul link-uri sau trimiteri (“link-uri”) sau orice conținut furnizat de terțe părți. Orice utilizare a unei legături sau a accesului la un web extern va fi efectuată în mod voluntar și pe riscul exclusiv al utilizatorului. SC Parfumuri Femei.com SRL nu se recomanda sau garantează orice fel de informații ce se obțin prin sau printr-un link, sau să accepte responsabilitatea pentru orice pierdere, revendicare sau daune care rezultă din utilizarea sau utilizarea greșită a unui link, sau informațiile obținute prin aceasta, inclusiv link-uri sau alte benzi, pentru întreruperea în serviciu sau de acces, sau încercarea de a utiliza sau abuz de legătură, atât la conectarea la Internet prin intermediul serverelor noastre și accesul la informații de la alte site-uri de la el.

Uneori, acest site foloseste “cookies”, adică, mici fișiere de date care sunt generate în calculatorul utilizatorului și furnizează următoarele informații: 1) Data și ora de ultima dată când utilizatorul a vizitat pe Web; 2) Proiectarea și conținutul pe care utilizatorul a ales în prima lor vizita pe Web; 3) Elemente de securitate implicate în controlul accesului la zonele cu acces limitat și 4) alte situații similare. Utilizatorul are posibilitatea de a preveni generarea de cookie-uri prin selectarea opțiunii corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, SC Parfumuri Femei.com SRL nu este responsabila pentru dezactivarea acestea sau ca afectează buna funcționare a site-ului.

Proprietate Intelectuala

Acest site este detinut de SC Parfumuri Femei.com SRL Drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de exploatare și reproducere a acestui site, paginile sale, ecrane, informațiile pe care le conțin, aspectul și designul lor, precum și link-uri (“link-uri”), care urmează a fi stabilit de la ea la alte pagini web orice filială și / sau dobândite de catre Sc Parfumuri Femei.com SRL, sunt deținute exclusiv de către acesta, dacă nu se specifică în mod expres altfel.

Orice denumire, proiectare și / sau logo-ul, și orice produs sau serviciu oferit și reflectate pe acest site sunt mărci comerciale înregistrate în mod corespunzător de către Sc Parfumuri Femei.com SRl, prin filialele sale și / sau dominate de alții. Orice abuz de aceeași prin alte mijloace decât proprietarul lor legitim și fără consimțământul expres și neechivoc de către proprietar care oamenii pot fi denunțat și urmărit prin toate mijloacele legale din sistemul juridic comunitar din Romania.

Drepturile de proprietate intelectuală și mărci ale unor terți sunt evidențiate în mod corespunzător și trebuie să fie respectat de către toți cei care vizitează această pagină.

Pentru uz personal și privat sunt permise pentru a descărca conținutul, copia sau imprima orice pagină a acestui site. Este interzisă reproducerea, transmite, modifica sau șterge informații, conținutul sau avertismentele de pe acest site fără acordul prealabil scris al SC Parfumuri Femei.com SRL

Disclaimer generală

www.freeftp.ro, nu face declarații sau garanții de orice fel, expresă sau implicită, în ceea ce privește funcționarea Intranet serviciu sau a informațiilor, a conținutului, software-ul, materialele sau produsele incluse in el, în măsura în care permisă de legislația aplicabilă.

nu www.freeftp.ro este responsabil pentru orice daune sau daune directe sau indirecte cauzate de întreruperea de serviciu și continuitate. De asemenea, www.freeftp.ro nu este responsabil pentru eventualele erori sau deficiențe de securitate care pot apărea în urma utilizării de către utilizator, de un browser o versiune învechită sau nesigura, precum și activarea dispozitivelor conservare de chei sau coduri de identificare utilizator înregistrat în browser-ul sau daune, erori sau inexactități care pot rezulta din defecțiuni.

Ve-ti fi responsabil pentru daunele de orice natura ce duce la prejudicarea firmei noastre sau a paginii web www.freeftp.ro daune ce ar putea suferi ca urmare, în mod direct sau indirect, de o încălcare de către utilizator a Acceptarea Termenilor si Conditiilor.

Modificarea condițiilor generale și acceptare.

www.freeftp.ro își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral, în orice moment, fără notificare acești termeni, care vor fi comunicate imediat pe site-ul nostru. În acest scop, vă sugerăm revizuirea termenilor și condițiilor periodic.

Legea aplicabilă și competența

Aceste condiții generale sunt reglementate de legislația din Romania, de aceea orice problema legala de interpretarea, aplicarea și respectarea a legii se va judeca la Tribunalul Bihor Romania si se va supue legilor din Romania. Utilizatorul, în virtutea acceptării sale în condițiile prevăzute de acest avertisment legal, renunță în mod expres orice privilegiu, în conformitate cu Codul de procedură civilă s-ar putea aplica.

cpanel gazduire vmware windows mysql gazduire intel cisco dell hp ibm